| | |

Eko program

Kontajnery sú vyrobené z polyesterových živíc a vystužené skleným vláknom. Všetky polyesterové materiály použité na ich výrobu sú od americkej firmy REICHHOLD, ktorá patrí v tejto oblasti medzi svetovú špičku. Pre výrobu kontajnerov na plasty a papier sa používa nehorľavý a chemicky odolný materiál, vysokoodolný voči poveternostným podmienkam.

Povrchová vrstva krycej farby vysokého lesku je UV-stabilizovaná, dlhodobo si uchovávajúca svoj farebný odtieň. Farebnosť kontajnerov sme plne schopní realizovať podľa požiadavky zákazníka. Do hmoty kontajnera je možné integrovať akékoľvek nápisy, znaky a pod., čím sa stanú nezmazateľnými a nezmývateľnými.

Všetky kovové časti sú povrchovo chránené pozinkovaním. Kontajnery je možno spájať do zostáv alebo používať ako samostatné zberové objekty.

Kontajnery sú vyrábané v nasledujúcich objemoch:

  • 1,232 m3
  • 1,8 m3
  • 2,5 m3
  • 3,2 m3

Životnosť, overená praxou, je viac ako trojnásobne dlhšia než u kovových kontajnerov.

Možnosť zberu je realizovateľná v rôznych kombináciách podľa požiadavky zákazníka /sklo, sklo-papier-plasty, plasty-papier, sklo-papier, .../. Výhodou je možnosť uskutočňovať až tri druhy zberu v jednom kontajneri, kde sa zbieraná surovina nemieša navzájom medzi sebou.